Cel istnienia sekcji EKOPSZCZOŁA:

Stowarzyszenie MOSTEK na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki powołało do istnienia sekcję EKOPSZCZOŁA. Chcielibyśmy tworzyć na terenie sieć pasiek jak najbardziej ekologicznie działających, propagujących zdrowe produkty pszczele, ważność pszczoły w ekosysytemie naszej ziemi, uwrażliwiać lokalnych rolników na właściwe używanie chemii w rolnictwie. Do tych celów prawgniemy zbudować bazę, która pozwoli na budowanie jedności środowiska broniącego pszczół i działającego w ich interesie. Posłuży ona do spotkań, konferencji, prezentacji imprez tutystycznych oraz uwrażliwijących społeczeństwo na palący problem pszczół i ich obecności w naszym świecie. Chcemy by służyło to miejsce społeczności lokalnej i tym samym powstrzymywało jego degradację. Kto tworzy sekcję: członkami sekcji EKOPSZCZOŁA są przczelarze z okolic Kosowa Lackiego, terenów Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Planowana siedziba: Miejscowość Guty, Maisto i Gmina Kosów Lacki, woj. Mazowieckie.

Kontakt jak do stowarzyszenia: biuro@smostek.pl, www.ekopszczola.pl